ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารแบบญี่ปุ่น

create date :Friday, December 18, 2020 3:45 PM

ขอแจ้งประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประสานงานและวัฒนธรรมการทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่น (HR Japanese Business Etiquette Workshop) จำนวนทั้งหมด 4 รอบ

รอบที่ 1 : วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 – 13.00 น. 
รอบที่ 2 : วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 – 18.00 น. 
รอบที่ 3 : วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 – 13.00 น. 
รอบที่ 4 : วันอาทิตย์ที่ 20  ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 – 18.00 น. 
ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • ขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อในรอบการอบรมที่ลงทะเบียนให้ถูกต้อง ดังเอกสารแนบ
  • นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพเท่านั้น
  • รอบเช้า เริ่มลงทะเบียนเวลา 11.30 น.
  • รอบบ่าย เริ่มลงทะเบียนเวลา 16.30 น.

หากมีข้อสงสัยสามารถส่งข้อความมาทางเพจ Facebook ของ CMU International College of Digital Innovation หรือติดต่อ 053-943716 / 089-5605784


logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711 Fax : +66(0)53943713
E-mail : icdi@cmu.ac.th