กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี พ.ศ.2564

create date :Monday, January 4, 2021 2:53 PM


logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711 Fax : +66(0)53943713
E-mail : icdi@cmu.ac.th