ข้อมูลสำหรับบุคคลภายนอก ที่ต้องการติดต่อประสานงานของหน่วยงานในวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

create date :Thursday, January 7, 2021 11:47 AM


logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711 Fax : +66(0)53943713
E-mail : icdi@cmu.ac.th