ประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN GREEN & CLEAN

create date :Monday, January 11, 2021 11:09 AM

??ศูนย์อาเซียนศึกษา วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Unit for Social and Environmental Research ขอเชิญนักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมส่งบทความวิจัย

ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN GREEN & CLEAN

จัดขึ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่

??ขอบเขตที่เปิดรับ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การจัดการขยะ

การควบคุมมลพิษทางอากาศ

ส่งบทความได้ที่ ?? aseancmu2014@gmail.com

ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม ถึง วันที่ 19 มีนาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม http://1ab.in/EIZ

*งานนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ*


logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711 Fax : +66(0)53943713
E-mail : icdi@cmu.ac.th