ประกาศวิทยาลัยนานาชาติฯ เรื่อง รับสมัครบุคคงเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)

create date :Tuesday, February 9, 2021 4:38 PM

ประกาศรับสมัคร : ประกาศวิทยาลัยนานาชาติฯ เรื่อง รับสมัครบุคคงเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 19,453 บาท
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
จำนวนอัตรา : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ระยะเวลา : 9 กุมภาพันธ์ ถึง 24 กุมภาพันธ์
รายละเอียด :

logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711 Fax : +66(0)53943713
E-mail : icdi@cmu.ac.th