ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดหาพร้อมติดตั้ง IOT และ Digital Technology Service Platform สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และประกาศนียบัตรการฝึกอบรมดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

create date :Friday, April 9, 2021 3:56 PM


logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711 Fax : +66(0)53943713
E-mail : icdi@cmu.ac.th