พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

create date :Friday, August 16, 2019 8:40 AM

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ลานกิจกรรม วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล โดยมีคณาจารย์และผู้บริหารร่วมกล่าวให้โอวาทแก่ นักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัล และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศมาเลเซียและบรูไน เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญู ต่อครู อาจารย์ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักศึกษาในการศึกษาเล่าเรียนให้ประสบความสำเร็จ


logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711 Fax : +66(0)53943713
E-mail : icdi@cmu.ac.th