แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประสานงานและวัฒนธรรมการทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่น

create date :Monday, September 9, 2019 1:51 PM

ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประสานงานและวัฒนธรรมการทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่น (HR Japanese Business Etiquette Workshop) จำนวนทั้งหมด 4 รอบ

รอบที่ 1 : เวลา 9.00 – 12.00 น.    วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2562  ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 1
รอบที่ 2 : เวลา 13.00 – 16.00 น.  วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 1
รอบที่ 3 : เวลา 9.00 – 12.00 น.    วันพุธ ที่ 25 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสโมสรนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร อมช.
รอบที่ 4 : เวลา 13.00 – 16.00 น.  วันพุธ ที่ 25 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสโมสรนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร อมช.

 

  • ขอให้นักศึกษาตรวจสอบรอบการอบรมที่ลงทะเบียนให้ถูกต้อง (รายชื่อเรียงตามรหัสนักศึกษาในแต่ละรอบ) ดังเอกสารแนบ
  • ขอให้นักศึกษาตรวจสอบการสะกดชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง (เนื่องจากจะต้องใส่ในใบประกาศนียบัตร )
  • นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพเท่านั้น
  • รอบเช้า เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.30 น.
  • รอบบ่าย เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 น.
  • มีกิจกรรมแจกของรางวัลตลอดการอบรม
  • นักศึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตรตามรายชื่อที่ได้ลงทะเบียนมาเท่านั้น

หากมีข้อสงสัยสามารถส่งข้อความมาทางเพจ Facebook ของ CMU International College of Digital Innovation หรือติดต่อ 053-943709 ในเวลาราชการ


logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711 Fax : +66(0)53943713
E-mail : icdi@cmu.ac.th