วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2562 “๕๕ ปี๋ มช. ลูกจ๊างขึ้นดอย โตยฮอยเบื้องพระยุคลบาท ไหว้สาพระธาตุเจ้าดอยสุเทพ”

create date :Monday, September 16, 2019 3:20 PM

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี โทและเอกรวมทั้งนักศึกษาแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา AUN ACTS และ AIMS จากประเทศมาเลเซียและบูรไน เข้าร่วมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพประจำปี 2562 ภายใต้ชื่องาน “๕๕ ปี๋ มช. ลูกจ๊างขึ้นดอย โตยฮอยเบื้องพระยุคลบาท ไหว้สาพระธาตุเจ้าดอยสุเทพ” ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ดีงามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจของลูกช้าง มช. ทุกคน ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีที่ยิ่งใหญ่และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาใหม่ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยการเดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจของชาวล้านนา


logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711 Fax : +66(0)53943713
E-mail : icdi@cmu.ac.th