ประกาศรายชื่อ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารแบบญี่ปุ่น (Japanese Dining Etiquette Workshop)

create date :Tuesday, August 4, 2020 4:48 PM


logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711 Fax : +66(0)53943713
E-mail : icdi@cmu.ac.th