เอกสารประกอบงานสัมมนาวิชาการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรสองภาษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมดอยนาง โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ เชียงใหม่

create date :Monday, August 17, 2020 3:27 PM


logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711 Fax : +66(0)53943713
E-mail : icdi@cmu.ac.th