ประกาศ การรับสมัครนักเรียนโครงการเรียนล่วงหน้า (AP Program) เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านดิจิทัลและภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2563 Announcement Application for Admission to an Advanced Placement Program (AP Program) in Digital Literacy and English Proficiency Skills, Academic Year 2020

create date :Friday, August 21, 2020 7:32 PM


logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711 Fax : +66(0)53943713
E-mail : icdi@cmu.ac.th