สัมมนาอาเซียนออนไลน์ ในหัวข้อ "ความมั่นคงของมนุษย์ในอาเซียน" ครั้งที่ 2

create date :Tuesday, December 8, 2020 10:08 AM

??สัมมนาอาเซียนออนไลน์ "ความมั่นคงของมนุษย์ในอาเซียน "

ครั้งที่ 2 หัวข้อ สังคมสูงวัยในอาเซียน

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30-15.30 น.

??ร่วมพูดคุยโดย

- รศ. นพ.พีระศักดิ์ เลิศตระการนนท์ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ผศ. ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

- Martin Venzky-Stalling  Senior Advisor, CMU Science & Technology Park

CMU Science & Technology Park.

??ดำเนินรายการโดย

คุณเจนวิทย์ วิโสจสงคราม  เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร และระดมทรัพยากร มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ (Foundation For Older Persons' Development)

??ลิงค์ลงทะเบียน https://forms.gle/LY59nqyXLfvuG6xp8

??ลิงค์ ZOOM https://cmu-th.zoom.us/j/6766995088


logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711 Fax : +66(0)53943713
E-mail : icdi@cmu.ac.th