วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ร่วมกิจกรรม “มช. จิตอาสาพัฒนารอบรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

create date :Monday, December 14, 2020 9:42 AM

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ร่วมกิจกรรม “มช. จิตอาสาพัฒนารอบรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

บุคลากรวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม “มช. จิตอาสาพัฒนารอบรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” เพื่อการมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ ขัดสี ทาสีรั้ว บริเวณแนวรั้วรอบหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30-16.00 น. ณ บริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International College of Digital Innovation joined the activity called "CMU Volunteer Development at the fence of Chiang Mai University"

The staff of the International College of Digital Innovation, Chiang Mai University, participated in this activity as a volunteer community service and to polish and paint the fence around Chiang Mai University Convention Center on Thursday, December 10th, 2020 from 7:30 a.m. - 4:00 p.m.

ดูภาพเพิ่มเติม


logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711 Fax : +66(0)53943713
E-mail : icdi@cmu.ac.th