ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างจัดแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ประกวดผลงานออกแบบ และผลงานผลิตเครื่องเรือน และการประชุมสัมมนา ทั้งสิ้น 3 จังหวัด

create date :Tuesday, August 27, 2019 4:33 PM


logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711
E-mail : icdi@cmu.ac.th

ICDI Services

 ICDI SharePoint
ICDI SOA or ICDI SOA
 CMU MIS
 CMU Mail
 Privacy Policy


แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแสทุจริต
Complaint/Suggestion/Whistle Blowing

Chat