ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงาน Northern OTOP Expo จำนวน 7 วัน 200 บู้ธ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

create date :Thursday, September 12, 2019 9:13 AM


logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711
E-mail : icdi@cmu.ac.th

ICDI Services

 ICDI SharePoint
ICDI SOA or ICDI SOA
 CMU MIS
 CMU Mail
 Privacy Policy


แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแสทุจริต
Complaint/Suggestion/Whistle Blowing

Chat