ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลไต้หวัน (MOE) ประจำปี 2567

create date :Tuesday, February 6, 2024 4:26 PM

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลไต้หวัน (MOE) ประจำปี 2567

Taiwan Education Center ได้แจ้งว่ากระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้มอบทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท เอก สำหรับประเทศไทย (2024 Taiwan Scholarship Program Directions for Thai Students) จำนวน 18 ทุน โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับค่าเล่าเรียนเทอมละ 40,000 NTD (หากสมัครเรียนนอกเหนือจากรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ประกาศไว้ ผู้ได้รับทนต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนต่างด้วยตนเอง) และเงินสนับสนุนรายเดือน : ระดับปริญญาตรี เดือนละ 15,000 NTD ระดับปริญญาโทและเอก เดือนละ 20,000 NTD  ทั้งนี้ มีระยะเวลาการรับทุน คือ ระดับปริญญาตรี 4 ปี  ระดับปริญญาโท 2 ปี  ระดับปริญญาเอก 4 ปี   รับสมัครจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567
 

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1fjzjdFqNlyfZk39ApXkpfaSz-KS8imrk  หรือสอบถามเพิ่มเติมที่หน่วยงานผู้ดูแลทุนในประเทศไทย  สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (ฝ่ายการศึกษา) โทรศัพท์  02-119-3555 หรือ 02-119-3599 ต่อ 202 หรือ 203 ทั้งนี้ หากเป็นบุคลากรจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อนสมัครขอรับทุนดังกล่าว


logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711
E-mail : icdi@cmu.ac.th

ICDI Services

 ICDI SharePoint
ICDI SOA or ICDI SOA
 CMU MIS
 CMU Mail
 Privacy Policy


แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแสทุจริต
Complaint/Suggestion/Whistle Blowing

Chat