ประชาสัมพันธ์ทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น 2024 Huayu Enrichment Scholarship (HES) for Thai Students

create date :Tuesday, February 6, 2024 4:45 PM

ทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น 2024 Huayu Enrichment Scholarship (HES) for Thai Students
 

Taiwan Education Center ได้แจ้งว่ากระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้มอบทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น สำหรับประเทศไทย (2024 Huayu Enrichment Scholarship (HES) for Thai Students) เพื่อเดินทางไปเรียนภาษาจีน ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เป็นระยะเวลา 3 เดือน/ 6 เดือน/ 9 เดือน/ 12 เดือน โดยผู้ได้รับทุนสนับสนุนเดือนละ 25,000 NTD  รับสมัครจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567   ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.0  ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกไม่ต่ำกว่า 3.2  และคะแนนภาษา (1) ระยะเวลา 3-6 เดือน : ภาษาจีน TOCFL level2 (A2) ขึ้นไป หรือภาษาอังกฤษ TOEIC 550ขึ้นไป หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่เทียบเท่า  (2) ระยะเวลา 9-12 เดือน : ภาษาจีน TOCFL level3 (B1) ขึ้นไป รับสมัครจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

 

        ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1kxaZiIQ_A4R6U5by8c443Ml7a9Fim35p  หรือสอบถามเพิ่มเติมที่หน่วยงานผู้ดูแลทุนในประเทศไทย  สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (ฝ่ายการศึกษา) โทรศัพท์ 02-119-3555 หรือ 02-119-3599 ต่อ 202 หรือ 203


logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711
E-mail : icdi@cmu.ac.th

ICDI Services

 ICDI SharePoint
ICDI SOA or ICDI SOA
 CMU MIS
 CMU Mail
 Privacy Policy


แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแสทุจริต
Complaint/Suggestion/Whistle Blowing

Chat