ประกาศวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล สำกัดสำนักงานวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

create date :Tuesday, February 13, 2024 11:28 AM


logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711
E-mail : icdi@cmu.ac.th

ICDI Services

 ICDI Portal
 ICDI SharePoint
ICDI SOA or ICDI SOA
 CMU MIS
 CMU Mail
 Privacy Policy


แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแสทุจริต
Complaint/Suggestion/Whistle Blowing

Chat