All Annoucement
Title Date
ประกาศวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบสอน เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสานักวิชานวัตกรรมดิจิทัล (EP390022) 17 พฤษภาคม 2567 14:04
ประกาศวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบสอน เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสานักวิชานวัตกรรมดิจิทัล (EP390021) 17 พฤษภาคม 2567 14:03
Sanuki Program Fall Semester 2024 Exchange Program, Kagawa University [JAPAN] 15 พฤษภาคม 2567 14:33
ทุุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปีการศึกษา 2568 (MEXT Scholarship 2025) [JAPAN] 25 เมษายน 2567 15:18
Chungbuk National University Exchange Program Fall Semester 2024 [SOUTH KOREA] 24 เมษายน 2567 15:16
9th Global Leadership Program 23 เมษายน 2567 10:38
National Chung Cheng University Spring Semester 2025 [TAIWAN] 23 เมษายน 2567 10:17
Universiti Malaya's Exchange Program for the Fall 2024 [MALAYSIA] 19 เมษายน 2567 13:57
National Sun Yat-sen University (NSYSU) Fall 2024 [TAIWAN] 19 เมษายน 2567 13:25
Niigata University Exchange Project - Fall 2024 Semester [JAPAN] 18 เมษายน 2567 16:40
Master's Degree Program in Political Economy of ASEAN-Russia Strategic Partnership [RUSSIA] 18 เมษายน 2567 16:32
Fall 2024 NTNU Exchange Program [TAIWAN] 18 เมษายน 2567 16:28
Chinese Culture University Exchange Program 2024/2025, [TAIWAN] 17 เมษายน 2567 12:54
Oita University (IGLOBE) Fall 2024 [JAPAN] 17 เมษายน 2567 11:45
ประกาศวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบสอน เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชานวัตกรรมดิจิทัล 9 เมษายน 2567 16:20
NCHU Spring Semester 2025 Exchange Program (TAIWAN) 5 เมษายน 2567 16:49
Asia University Summer Program 2024 in Taiwan 5 เมษายน 2567 16:36
PICAIS Scholarships to Foster Global Research Collaboration (Germany) 2 เมษายน 2567 10:04
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งเลขที่ EP390022 ด้าน Digital Tourism หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 27 มีนาคม 2567 15:38
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งเลขที่ EP390021 ด้านนวัตกรรมดิจิทัล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 27 มีนาคม 2567 15:37
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชานวัตกรรมดิจิทัล ตำแหน่งเลขที่ EP390020 ด้านคณิตศาสตร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 27 มีนาคม 2567 15:36
Fall 2024 Exchange Program at Hirosaki University, Japan 26 มีนาคม 2567 10:17
Fall 2024 Exchange Program at Chonnam National University! [SOUTH KOREA] 26 มีนาคม 2567 10:01
Fall 2024 Semester at Okayama University, Japan 18 มีนาคม 2567 10:58
ประกาศวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. เรื่อง ขายพัสดุชำรุด จำนวน 26 รายการ 15 มีนาคม 2567 16:29
Call for Applications: Exchange Project with Saga University, Japan 14 มีนาคม 2567 16:18
Opportunities in Austria for the Academic Year 2024/2025 13 มีนาคม 2567 10:38
University of Tsukuba Exchange Student - Fall 2024 Semester 5 มีนาคม 2567 11:43
University of York's 2024 Summer School 4 มีนาคม 2567 9:45
MSc in Global One Health Program 2024-2025 29 กุมภาพันธ์ 2567 14:54
Exciting Opportunity: Ryukyus International Student Exchange Program (RISE Program) 27 กุมภาพันธ์ 2567 9:38
ประกาศวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ด้านบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) 23 กุมภาพันธ์ 2567 15:02
International Exchange Program Opportunity: NCKU Fall Semester 2024 22 กุมภาพันธ์ 2567 9:16
ประกาศศูนย์อาเซียนศึกษา วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. เรื่อง รับสมัครผู้ขอรับการสนับสนุนผลิตผลงานทางวิชาการ โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book 20 กุมภาพันธ์ 2567 10:06
STAFFORDSHIRE UNIVERSITY GLOBAL SUMMER SCHOOL 2024 14 กุมภาพันธ์ 2567 16:06
ทุนรัฐบาลแคนาดา Canadian Government Scholarships 13 กุมภาพันธ์ 2567 15:37
ประกาศวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล สำกัดสำนักงานวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 13 กุมภาพันธ์ 2567 11:28
TF-NUS LEaRN 2024 Exchange Program (SINGAPORE) 13 กุมภาพันธ์ 2567 10:41
Fall Semester Exchange Student Program with National Chung Hsing University, Taiwan 9 กุมภาพันธ์ 2567 10:39
Tunghai University Summer Program 2024 Exchange Program (Taiwan) 8 กุมภาพันธ์ 2567 13:57
MEIJI SPSE FALL SEMESTER 2024 - UNDERGRADUATE EXCHANGE PROGRAM 7 กุมภาพันธ์ 2567 14:53
SWU SUMMER INTERNATIONAL PROGRAM 2024 (SSIP 2024) 7 กุมภาพันธ์ 2567 14:45
WASEDA UNIVERSITY FALL 2024 EXCHANGE PROGRAM (Japan) 7 กุมภาพันธ์ 2567 14:35
CHINESE GOVERNMENT SCHOLARSHIP - YOUTH OF EXCELLENCE SCHEME OF CHINA PROGRAM 7 กุมภาพันธ์ 2567 14:29
CHINESE GOVERNMENT SCHOLARSHIP - HIGH LEVEL GRADUATE PROGRAM 7 กุมภาพันธ์ 2567 14:18
University of Hyogo Fall Semester 2024 Exchange Program (JAPAN) 7 กุมภาพันธ์ 2567 14:09
ประชาสัมพันธ์ทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น 2024 Huayu Enrichment Scholarship (HES) for Thai Students 6 กุมภาพันธ์ 2567 16:45
ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลไต้หวัน (MOE) ประจำปี 2567 6 กุมภาพันธ์ 2567 16:26
ประกาศวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ด้านบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) 26 มกราคม 2567 16:45
ประกาศวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชานวัตกรรมดิจิทัล (EP390019) 26 มกราคม 2567 16:44
logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711
E-mail : icdi@cmu.ac.th

ICDI Services

 ICDI SharePoint
ICDI SOA or ICDI SOA
 CMU MIS
 CMU Mail
 Privacy Policy


แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแสทุจริต
Complaint/Suggestion/Whistle Blowing

Chat